Passend Onderwijs

Ieder kind moet onderwijs kunnen volgen op een school die past bij zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. Ook kinderen met een achterstand in ontwikkeling of kinderen met een beperking. Dat kan op een gewone school, maar ook op een speciale school.