Wet kwaliteits­borging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in twee delen: het ruimtelijke en technische bouwen. Ruimtelijk bouwen gaat over of je op een bepaalde plek mag bouwen. Technisch bouwen gaat over of je bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.