Opvang van vluchtelingen

Nederland heeft te maken met een grote stroom vluchtelingen. Zowel uit Oekraïne als uit landen van buiten de Europese Unie. Er ligt landelijk een dringende vraag bij de gemeenten om deze mensen op te vangen. Ook in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Afspraken in de regio

Onze gemeente heeft met de andere gemeenten in onze regio afspraken gemaakt over de opvang van deze vluchtelingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Regioplan. De gemeente zoekt een locatie met genoeg ruimte voor 300 plekken voor vluchtelingen van buiten de EU en mensen die al een verblijfsvergunning hebben, maar nog wachten op een woning. Omdat de gemeente zelf geen geschikt terrein of geschikte panden heeft, moet het COA daarover in gesprek met andere partijen. Deze gesprekken lopen. Bekijk het regioplan van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Sinds de zomer van 2023 is het aantal Oekraïense vluchtelingen in ons land snel gestegen. Gemeenten hebben daarom de taak gekregen om extra Oekraïense vluchtelingen op te vangen. In de gemeente Sint-Michielsgestel gaat het om 54 extra plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een principebesluit genomen om de Oekraïners te huisvesten op het voormalige Kentalis-terrein in Sint-Michielsgestel.  

Video

Bekijk de video van het COA met uitleg over de redenen waarom mensen vluchten