Programma volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg 2023-2027

De visie op wonen is in gemeente Sint-Michielsgestel opgeschreven in het ‘Programma volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg 2023-2027'. Deze vervangt de woonvisie uit 2016. Met dit programma zet de gemeente de koers uit voor de ontwikkeling van het wonen in Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Berlicum, Middelrode en Gemonde. Het programma volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg 2023-2027 vatten we samen in drie pijlers, met daaronder in totaal zeven opgaven. 

Pijler 1: een passend en betaalbaar huis

  1. Passende woningen en doorstroming
  2. Inspelen op de woningbehoefte
  3. Gevarieerde en creatieve woonvormen

Pijler 2: wonen met welzijn en zorg

  1. Wonen met welzijn en zorg voor ouderen
  2. Een thuis voor iedereen

Pijler 3: duurzaam wonen in wijken en dorpen

  1. Leefbare wijken en dorpen
  2. Duurzaam wonen

Bekijk het uitgebreide programma