Verzoek om handhaving

Wat kun je doen als iemand iets in strijd met de wet en regels doet? Bouwt iemand iets zonder vergunning terwijl dit wel nodig is? Of houdt iemand zich bij het bouwen niet aan zijn vergunning of de regels van het bestemmingsplan? Spreek elkaar hierop aan. Kom je er samen niet uit dan kun je contact met de gemeente.