Onroerende­zaak­belasting (OZB)

Stap voor stap

  1. Je ontvangt jaarlijks een aanslag.
  2. Je betaalt de aanslag of machtigt ons voor automatische incasso. 
  3. Ben je het niet eens met de aanslag? Dan kun je bezwaar maken.

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting die je betaalt over de waarde van een onroerende zaak. Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, een garage, een bedrijfspand of (bouw)grond.