Discriminatie melden bij RADAR

Discriminatie is wettelijk niet toegestaan. Toch komt het helaas vaak voor. Ervaar je dat je wordt gediscrimineerd? Dan kun je dit melden bij RADAR. RADAR is een van de anti-discriminatievoorzieningen in de regio Noord-Brabant. De klachtbehandelaars bij RADAR geven advies en ondersteunen je bij gevallen en gevoelens van discriminatie.

Op welke manieren kan ik discriminatie melden bij RADAR?

Via de website van RADAR kun je meteen een melding doen. Ook kun je op andere manieren een melding maken:

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het anders behandelen, uitsluiten of achterstellen van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Het gaat dan om:

  • levensovertuiging
  • geloof
  • politieke overtuiging
  • huidskleur
  • geslacht
  • seksuele gerichtheid
  • leeftijd
  • nationaliteit
  • burgerlijke staat
  • handicap of chronische ziekte