Afvalstoffen­heffing

Met de afvalstoffenheffing betaal je mee aan de  kosten voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De gemeente mag maximaal 100% van de kosten verhalen via de afvalstoffenheffing. Het bedrag vind je op je op de jaarlijkse aanslag gemeentelijke heffingen. Ben je het niet eens met de aanslag of kun je deze niet betalen? Maak dan bezwaar of vraag om kwijtschelding.

Stap voor stap

  1. Je ontvangt jaarlijks een aanslag.
  2. Je betaalt de belastingaanslag of machtigt ons voor automatische incasso.
  3. Kun je de aanslag niet betalen? Dan kun je kwijtschelding aanvragen.
  4. Ben je het niet eens met de aanslag? Dan kun je bezwaar maken.