Bestemmings­plannen / ruimtelijke plannen

Let op

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Dit heeft gevolgen voor de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het heeft ook gevolgen voor ruimtelijke plannen die we nu al behandelen. Het heeft vooral invloed op aanvragen voor het aanpassen van een bestemmingsplan. Meer over de werkwijze

Een bestemmingsplan regelt waar je mag bouwen en hoe je gronden en gebouwen mag gebruiken. Het gaat er bijvoorbeeld om of je jouw woning mag uitbreiden of een berging mag bouwen. Het plan geeft ook aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebied zijn toegestaan. Een bestemmingsplan staat juridisch vast. Dit betekent dat iedereen zich eraan moet houden.

Bestemmingsplan bekijken

Op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl kun je alle bestemmingsplannen digitaal inzien. Je kunt zoeken op adres, naam van een plan, nummer van een plan of op kenmerken, zoals type plan of planstatus.