Bestemmings­plannen / ruimtelijke plannen

Let op

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Dit heeft gevolgen voor de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Lees meer informatie op de pagina Omgevingsvergunning.

Een bestemmingsplan regelt waar je mag bouwen en hoe je gronden en gebouwen mag gebruiken. Het gaat er bijvoorbeeld om of je jouw woning mag uitbreiden of een berging mag bouwen. Het plan geeft ook aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebied zijn toegestaan. Een bestemmingsplan staat juridisch vast. Dit betekent dat iedereen zich eraan moet houden.

Plannen bekijken

Via de regels op de kaart kun je alle bestemmingsplannen digitaal inzien. Je kunt zoeken op adres, naam van een plan, nummer van een plan of op kenmerken, zoals type plan of planstatus.