Reisdocument voor vluchteling of vreemdeling

Erkende vluchtelingen kunnen een reisdocument voor vluchtelingen aanvragen. Vreemdelingen met een geldige verblijfsvergunning kunnen een reisdocument voor vreemdelingen aanvragen. Je kunt met het vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve naar jouw land van herkomst.