Uittreksel Basisregistratie Personen

Heb je een bewijs nodig dat je bent ingeschreven in onze gemeente? Vraag een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan. 

Welke gegevens op een uittreksel BRP staan

Op een uittreksel BRP staan je naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht. Soms heb je een bewijs nodig met meer informatie. Denk aan gegevens zoals jouw burgerservicenummer of jouw nationaliteit.