Wie mag stemmen?

Voor de verkiezingen van het Europees Parlement geldt dat je mag stemmen als je de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie hebt. Ook mag je stemmen als je 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht.