Rioolheffing

Via rioolheffing betaal je mee aan het onderhoud en het goed functioneren van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Het bedrag vind je op de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Ben je het niet eens met de aanslag of kun je deze niet betalen? Maak dan bezwaar of vraag om kwijtschelding.

Tarieven 2021

Het tarief is € 109,32. Dit is een vast tarief per perceel. Hier komt € 0,34 bij per m3 verbruikt water.

Stap voor stap

  1. Je ontvangt jaarlijks een aanslag.
  2. Je betaalt de belastingaanslag of machtigt ons voor automatische incasso.
  3. Kun je de aanslag niet betalen? Dan kun je kwijtschelding aanvragen.
  4. Ben je het niet eens met de aanslag? Dan kun je bezwaar maken.