Collegebesluiten 15 oktober 2019

Dinsdag 15 oktober 2019 heeft het college vergaderd over het volgende onderwerp.