Collegebesluiten 17 december 2019

Dinsdag 17 december 2019 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.