Collegebesluiten 17 september 2019

Dinsdag 17 september 2019 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.