Collegebesluiten 2 juli 2019

Dinsdag 2 juli 2019 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.