Collegebesluiten 20 augustus 2019

Dinsdag 20 augustus 2019 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.