Collegebesluiten 6 augustus 2019

Dinsdag 6 augustus 2019 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.