Collegebesluiten 9 juli 2019

Dinsdag 9 juli 2019 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.