Rekenkamer­commissie

De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taken. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt of de gemeente het gemeentelijk beleid goed uitvoert. De commissie onderzoekt of het effect heeft gehad en of het niet onnodig veel geld heeft gekost.