Collegebesluiten 3 juni 2019

Maandag 3 juni 2019 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.