Collegebesluiten 3 september 2019

Dinsdag 3 september 2019 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.