MijnGemeente­Dichtbij (MGD)

Vanaf 1 januari 2016 werken medewerkers van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel samen onder de naam MijnGemeenteDichtbij.

Wat betekent dit?

Inwoners merken niets van deze samenwerking, tenminste niet aan de buitenkant. Ze gaan immers nog steeds naar hun eigen gemeentehuis (of locatie van de gemeente) voor een paspoort, rijbewijs, vergunning of een gesprek. Ook op het gebied van zorg en ondersteuning houden inwoners een eigen case manager en blijven in contact met de ‘eigen gemeente’.

Zelfstandige gemeente

Boxtel en Sint-Michielsgestel blijven zelfstandige gemeenten. Met een eigen bestuur en eigen beleid. De ambtelijke samenwerking biedt kansen om inwoners en ook het bedrijfsleven beter te kunnen helpen. De gemeenten werken met andere gemeenten in de Meierij op diverse gebieden al samen. Door samen te werken kunnen we de dienstverlening nog beter organiseren richting al onze inwoners en partners. 

MGD en de Wet Open Overheid

De Wet Open Overheid (Woo) verplicht ons als overheidsorganisatie om steeds meer publieke informatie actief openbaar te maken. De openbaarmaking van de verplichte categorieën wordt gefaseerd ingevoerd. Artikel 3.3b van deze wet schrijft voor dat de openbaarmaking elektronisch moet plaatsvinden: “Op een algemeen toegankelijke wijze door middel van een door Onze Minister in stand gehouden digitale infrastructuur.”

Om die reden hebben we er voor gekozen om voor MGD zelf een website te ontwikkelen waar we documenten openbaar maken: Open MijnGemeenteDichtbij.
Een beperkte verzameling documenten is nu opgenomen op dit platform. Er komen maandelijks nieuwe documenten bij. Doel is om uiteindelijk alle overheidsdocumenten van MGD op één plek vindbaar te maken.

Een ander doel van deze website is dat inwoners, journalisten en andere bezoekers van het platform snel hun weg kunnen vinden in alle openbaar gemaakte documenten van de gemeente. En dat zij erop kunnen vertrouwen dat deze informatie zo actueel, volledig, juist en betrouwbaar mogelijk is.