Tijdelijke verhuur leegstaande woning

U kunt uw leegstaande woonruimte tijdelijk verhuren. Dit staat in de Leegstandwet. U moet dan een vergunning aanvragen bij de gemeente waar de woning staat. Ook heeft u soms toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker. 

Aandachtspunten

  • De woonruimte moet leegstaan.
  • Gaat het om renovatie of sloop? Dan moet u, in afwachting hiervan, aantonen dat de renovatie ingrijpend is. En ook dat de sloop of renovatie binnen een redelijke termijn plaatsvindt.
  • U mag maximaal 2 vergunningen hebben voor tijdelijke verhuur van te koop staande koopwoningen.
  • Er kleven mogelijk ook nadelen aan het tijdelijk verhuren van woonruimte. Laat u daarom eerst goed informeren door de Belastingdienst of door een financieel adviseur. Meer informatie over tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet en huurovereenkomsten vindt u in de toelichting bij het formulier met de naam 'aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte'.