Onroerendezaakbelasting (OZB)

Stap voor stap

  1. Je ontvangt jaarlijks een aanslag.
  2. Je betaalt de aanslag of machtigt ons voor
    automatische incasso.
  3. Ben je het niet eens met de aanslag? Dan kun je bezwaar maken.

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting die je betaalt over de waarde van een onroerende zaak.

Tarieven 2020

Deze tarieven worden in januari vastgesteld.