Verzoek om handhaving

Bouwt iemand iets zonder vergunning terwijl dit wel nodig is? Of houdt iemand zich bij het bouwen niet aan de vergunning of het bestemmingsplan? Dan kun je de gemeente vragen om tegen deze overtreding op te treden. Dit heet een verzoek om handhaving.

Verzoek om handhaving

Voordat je een verzoek om handhaving indient is het slim om een aantal dingen te doen:

  • Controleer via het omgevingsloket of een vergunning nodig is. Als je er niet uitkomt, bel dan naar het team omgevingsrecht via (073) 553 11 50. 
  • Praat met elkaar. Vraag bijvoorbeeld of de bouwers een vergunning hebben. Of vraag aan de uitbaters van het café of zij de muziek zachter kunnen zetten omdat je daar last van hebt. 
  • Kom je er met elkaar niet uit? Schrijf dan een (aangetekende) brief naar ons waarin je vraagt om handhaving van de regels. Wij hebben dan 8 weken de tijd om een beslissing te nemen.

Bij een verzoek om handhaving is er vaak sprake van verschillende belangen. Belangen van degene die verzoekt om handhaving, van degene die mogelijk iets doet dat in strijd is met de regels en er is het algemeen maatschappelijk belang. Wij moeten deze belangen naast elkaar zetten en kiezen of we wel of niet handhavend gaan optreden. We zetten die keuze om in een formeel besluit. Tegen dit besluit kunnen de betrokkenen bezwaar maken.

Wat staat er in het verzoek? 
Een verzoek om handhaving dien je schriftelijk in. Wat moet er in staan? 

  • Je naam en je volledige adres . Een verzoek kan niet anoniem worden ingediend. 
  • Datum van de indiening van je verzoek
  • Een duidelijke vermelding dat het gaat om een verzoek om handhaving 
  • Een beschrijving van de situatie
  • Vergeet niet om een handtekening onder je brief te zetten

Ook moet je belanghebbende zijn. Dat wil zeggen dat je direct met een besluit te maken moet hebben. Bijvoorbeeld als je buren een vergunning hebben gekregen voor een uitbouw aan hun woning. 

Per post opsturen of afgeven 
Je stuurt het verzoek om handhaving per post naar: Gemeente Sint-Michielsgestel, t.a.v. het college van B&W, Postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel. Of je geeft de brief af aan de receptiebalie. Vraag dan om een ontvangstbewijs.
Je kunt je verzoek om handhaving niet per mail indienen.

Melding openbare ruimte
Heb je een klacht over de openbare ruimte of wil je melding doen van bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, losse stoeptegel of zwerfvuil? Geef deze klachten, meldingen en tips door via ons meldingen-systeem Fixi. Wat je ook doorgeeft via dit systeem, het kan nooit een verzoek tot handhaving zijn. Daarvoor moet je echt die brief schrijven, zoals we dat hierboven uitgelegd hebben.
Meer informatie over meldingen openbare ruimte lees je hier