Machtigen

Kun je niet zelf gaan stemmen? Bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Je kunt dan een andere kiezer machtigen dit voor jou te doen. Dit kan op twee manieren:  

  • onderhands machtigen
  • schriftelijk machtigen