Ontheffing geluid en sluitingstijd

Als (horeca)onderneming of vereniging mag je een festiviteit organiseren waarbij je af mag wijken van de geluidsnormen. Daarvoor moet je wel een bekendmaking indienen bij de gemeente via het formulier ontheffing geluid. Wil je buiten de normale sluitingstijden open zijn? Vraag dan een ontheffing sluitingstijd aan. 

Waar moet je op letten?

  • De bekendmaking moet minimaal 2 weken voor aanvang van de festiviteit binnen zijn bij de burgemeester. 
  • Het college van B&W kan de eenmalige festiviteit afwijzen, als het de woon- en leefsituatie zo beïnvloed dat het tegen de regels ingaat.
  • Op basis van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, mag je niet meer dan 75 dB(A) geluid maken, gemeten op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is het gemiddelde van de wisselende niveaus van het op locatie optredende geluid, gemeten over een bepaalde periode (festiviteitsduur).
  • Als je muziek draait tijdens de festiviteit, moet het geluid uiterlijk een half uur vóór de vastgestelde sluitingstijden gestopt worden.
  • Het kan zijn dat de dag waarvoor je de bekendmaking wil aanvragen, geldt als collectieve festiviteit zoals Koningsdag. Op deze dagen mag je meer geluid maken en hoef je geen bekendmaking in te dienen. 

Kom je er niet uit of heb je vragen?

Neem dan contact op met Franca Verstraten, vergunningverlener evenementen, APV en Bijzondere Wetten, via 06-20706084 of via f.verstraten@mijngemeentedichtbij.nl

Aanvraagformulieren