Meldpunt Goed Verhuurderschap

Per 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen problemen bij het huren van woon- of verblijfsruimten. Met een norm voor goed verhuurderschap en de mogelijkheid om een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap.

Voor wie is het Meldpunt Goed Verhuurderschap?

Het Meldpunt Goed Verhuurderschap is er voor woningzoekenden en huurders. Je kunt een melding doen als een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar ongewenst gedrag laat zien, zoals discriminatie. Daarnaast kun je bij het meldpunt terecht voor advies en informatie als je huurt bij een woningbouwcorporatie.

Wat houdt de Wet goed verhuurderschap in?

In de Wet goed verhuurderschap staan algemene regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. De algemene regels gelden voor het gehele verhuurproces. Bovendien gelden de regels voor de standaard verhuur van woonruimte en de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. 

Wanneer kan ik een melding maken?

Als huurder kun je bijvoorbeeld een melding maken over de volgende onderwerpen:

  • Je hebt het vermoeden dat je door een verhuurder steeds wordt afgewezen op basis van godsdienst, ras, seksuele geaardheid of politieke overtuiging.
  • Je wordt geïntimideerd door de verhuurder.
  • De verhuurder wil de overeenkomst niet schriftelijk vastleggen.
  • De verhuurder wil meer dan 2 maanden borg.
  • De verhuurder rekent te hoge servicekosten of geeft geen specificatie van de servicekosten.


Wil je meer informatie of meteen een melding doen? Dat kan op de website van Meldpunt Goed Verhuurderschap Sint-Michielsgestel