Collegebesluiten 1 december 2020

Dinsdag 1 december 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.