Openbare collegebesluiten

Het college vergadert iedere week. Na elke vergadering maakt de gemeentesecretaris de openbare besluitenlijst.