Collegebesluiten 10 november 2020

Dinsdag 10 november 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.