Collegebesluiten 12 januari 2021

Dinsdag 12 januari 2021 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.