Collegebesluiten 12 oktober 2021

Dinsdag 12 oktober 2021 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.