Collegebesluiten 14 juli 2020

Dinsdag 14 juli 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.