Collegebesluiten 15 december 2020

Dinsdag 15 december 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.