Collegebesluiten 15 september 2020

Dinsdag 15 september 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.