Collegebesluiten 16 juni 2020

Dinsdag 16 juni 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.