Collegebesluiten 18 augustus 2020

Dinsdag 18 augustus 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.