Collegebesluiten 18 februari 2020

Dinsdag 18 februari 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.