Collegebesluiten 19 mei 2020

Dinsdag 19 mei 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.