Collegebesluiten 19 oktober 2021

Dinsdag 19 oktober 2021 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.