Collegebesluiten 2 februari 2021

Dinsdag 2 februari 2021 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.