Collegebesluiten 2 juni 2020

Dinsdag 2 juni 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.