Collegebesluiten 2 november 2021

Dinsdag 26 oktober 2021 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.