Collegebesluiten 22 oktober 2019

Dinsdag 22 oktober 2019 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.