Collegebesluiten 22 september 2020

Dinsdag 22 september 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.