Collegebesluiten 23 juni 2020

Dinsdag 23 juni 2020 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.