Collegebesluiten 24 augustus 2021

Dinsdag 24 augustus 2021 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.